Do roku 2019

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2019 r.

 

L.p.

Data

Jednostka kontrolująca

Zakres kontroli

1.        

13.06.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Suwałkach

Kontrola kompleksowa w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych oraz zakażeń, ocena zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ocena stanu sanitarnego obiektu.

2.        

28.08.2019 r.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej przy Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

Kontrola roczna z funkcjonowania Hospicjum Stacjonarnego i zespołu opieki paliatywnej

3.        

24.09.-10.10.2019 r.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Oddział w Suwałkach

Kontrola tematyczna w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy: prawna ochrona pracy, bhp.

4.        

22.10.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Suwałkach

Urzędowa kontrola w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia z pobraniem prób posiłków do badań laboratoryjnych dot. kuchenki oddziałowej.

5.        

13.11.2019 r.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej przy Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

Ocena podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

 

Metryka strony

Udostępniający: SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusław Kijewski

Data wytworzenia: 2020-02-29

Wprowadzający: Bogusław Kijewski

Modyfikujący: Bogusław Kijewski

Data modyfikacji: 2020-02-29

Opublikował: Bogusław Kijewski

Data publikacji: 2020-02-29