Stanowienie aktów publiczno-prawnych

Stanowienie aktów publiczno-prawnych

 

Sejmik Województwa Podlaskiego podejmuje w formie uchwał decyzje w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach , zmian do statutu, określenia zasad zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II  w Suwałkach, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie oraz innych zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.).

Rada Społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy dla organów Województwa Podlaskiego, jako podmiotu tworzącego, oraz jako organ doradczy Dyrektora przedstawia wnioski i opinie w sprawach dotyczących działalności  zakładu w formie uchwał. Z regulaminem pracy Rady Społecznej można zapoznać się w zakładce „ Rada Społeczna” Dyrektor przedkłada Radzie Społecznej wnioski dotyczące funkcjonowania zakładu. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje prawo odwołania do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Dyrektor podejmuje i zatwierdza systemy aktów prawa wewnętrznego: zarządzenia, regulaminy, instrukcje.

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusław Kijewski

Data wytworzenia: 2016-04-22

Wprowadzający: Bogusław Kijewski

Data wprowadzenia: 2016-04-22

Modyfikujący: Bogusław Kijewski

Data modyfikacji: 2016-04-23

Opublikował: Bogusław Kijewski

Data publikacji: 2016-04-22