Fundusze europejskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013"
 
 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU PODLASIA.
 
 
W dniu 28 października 2008 roku Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Paliatywnej podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt: "Godne życie, godne umierania - poprawa dostępności opieki paliatywnej poprzez wyposażenie SP ZOP w Suwałkach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej: Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.
W chwili obecnej trwa realizacja projektu.
Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach mający na celu podniesienie jakości oraz dostępności świadczeń w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej.
Wartość całkowita projektu wynosi 1 056 110,91 PLN, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 731 356,71 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 658 221,00 PLN - 90% kosztów kwalifikowalnych.
Projekt jest współfinansowany w 10% kosztów kwalifikowalnych z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 731 356,71 PLN.

Metryka strony

Udostępniający: SP ZOP w Suwałkch

Wytwarzający/odpowiadający: A. Badowiec

Wprowadzający: A. Badowiec

Data wprowadzenia: 2008-12-19

Modyfikujący: A. Badowiec

Data modyfikacji: 2008-12-19

Opublikował: A. Badowiec

Data publikacji: 2008-12-19